На фото:

На фото:

Противостояние

Барселона. Испания.