На фото:

На фото:

"Геометрия света"

Провинция Ляолинь, Китай.